About Us

EasyGuidez.com được thành lập bởi một nhóm yêu thích công nghệ tại Hà Nội. Chúng tôi mở cửa trang web này với mục đích như một nơi giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, thủ thuật về công nghệ trong và ngoài nước. Chúng tôi có một đội ngũ writer dày dặn kinh nghiệm, kỹ năng tốt nhằm đáp ứng cho độc giả những bài viết chất lượng và đầy đủ nhất.

logo-easy-guidez